Vyhledávání

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


A Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

• Pouze to zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu svetlatek.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (změny barev jsou možné, ke zkreslení barev mohlo dojít digitalizací)
• Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR
• Prodejní doklad - v každém balíčku najdete vedle objednaného zboží také doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.
Dále se prodávající zavazuje, že:
• Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou popř.telefonem o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
• V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu svetlatek.cz bude o tomto stavu kupujícího včas informovat.
• Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a za dopravu a balné.
• Osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

B/ Práva a povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.
• Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.

C/ Závaznost objednávek

• Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považována za závaznou.
• Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
• Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího).

D/ Dodací a platební podmínky

Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 3 dnů od odeslání vaší objednávky.  Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty na dobírku Balíkem do ruky - doručení do 24 hodin nebo Balíkem na poštu. Dodací lhůta začíná od předání zboží přepravci. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu 7 resp. 14 dní.

Cena za doručení balíku na dobírku činí 120 Kč bez DPH.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

F/ Záruka a Reklamace

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou ( IČO ) se řídí dle Obchodního zákoníku.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

  1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.svetlatek.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
  2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: elastiko@elastiko.cz popř.na adrese Elastické komodity s.r.o., Edisonova 407/3, 702 30 Ostrava. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
  3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
  4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
  5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Akční nabídka

Rychlý kontakt

Tel: 603 551 068

E-mail:elastiko@elastiko.cz